skip to Main Content

Condiții Generale si Acordul de Utilizare Software Beaconit ca Serviciu

Articol 1: Definitii

Cont:

 

mediul personal din cadrul Serviciului, care este gestionat de Client și la care Clientul sau Utilizatorul Tabloului de bord câștigă acces după ce a introdus datele de conectare;
Acord: orice acord pe care Clientul îl încheie cu Furnizorul;

 

Aplicatie: aplicația mobilă a clientului, în care / va fi integrat Beaconit Plugin;

 

Utilizator: Persoana care foloseste Aplicatia;

 

Beacon:

 

 

 

 

un mic dispozitiv wireless deținut și amplasat de către Client care transmite un semnal bluetooth unic care poate fi detectat de Plugin Beaconit. Când un Beacon este detectat de Plugin Beaconit, se poate efectua o acțiune, cum ar fi trimiterea unei notificări bazate pe locație și / sau a unui jurnal de informații despre utilizatorul aplicației, care informații vor fi puse la dispoziția clientului prin tabloul de bord Beaconit;
Client:

 

persoană fizică sau juridică care a încheiat un acord cu Furnizorul pentru utilizarea Serviciului;

 

Date:

 

 

toate informațiile furnizate Clientului în legătură cu Serviciul (indiferent dacă sunt sau nu în mod automat), inclusiv Geofences, Geotriggers, Beacons, Notificări bazate pe locație, informații referitoare la utilizatorii de aplicații și la baza de date

 

Baza de date:

 

 

baza de date a Clientului, cu informații referitoare la Geofences, Geotriggers și alte servicii, notificări bazate pe locație și utilizatori de aplicații, pe baza cărora se stabilește dacă este trimisă o Notificare bazată pe locație;

 

Dispozitiv: telefonul mobil sau tableta pe care este instalata aplicația;

 

Conditii generale: aceste conditii generale;

 

Geofence:

 

perimetrul virtual pentru o zonă geografică, stabilit de client, la care este legată o notificare bazată pe locație (zona din jurul unuia dintre magazinele clientului);

 

 Geotrigger:

 

 

 

o caracteristică în Plugin Beaconit care este conectat la un Geofence și va trimite Clientului o notificare atunci când un utilizator de aplicație intră în Geofence pentru a face o actiune cum ar fi trimiterea unei Notificări bazate pe locație și / sau a unui jurnal Informații despre Utilizatorul aplicației, care informații vor fi puse la dispoziția clientului prin tabloul de bord Beaconit;
Informatii:

 

toate informațiile despre Utilizatorul aplicației, care sunt disponibile pentru Furnizor ca urmare a utilizării aplicației de către Utilizatorul aplicației;

 

Proprietate Intelectuala:

 

toate drepturile de proprietate intelectuală și drepturile conexe, cum ar fi dreptul de autor, marca comercială, brevetul, dreptul de proiectare, dreptul la baze de date și drepturile conexe și drepturile de a ști performanțele unei actiuni;

 

Notificari bazate pe locatie:

 

un mesaj trimis de aplicație, al cărui conținut este elaborat de Client. Mesajul poate fi trimis automat când un utilizator de aplicație intră sau se află într-un Geofence, într-o perioadă setată de client;

 

Detalii logare:

 

un nume de utilizator și o parolă care să permită accesul Clientului sau al utilizatorului la tabloul de bord Beaconit;

 

Beaconit Backend: serverele furnizorului cu care Clientul se poate conecta prin intermediul unui API;

 

Beaconit Tablou de bord:

 

sistemul de gestionare a conținutului online, în care clientul sau utilizatorul tabloului de bord poate crea și gestiona notificări bazate pe locație și alte servicii, cum ar fi Geotriggers și baza de date;

 

 
Platforma Beaconit: platforma prin care este furnizat Serviciul, constând din plugin-ul Beaconit, API, tabloul de bord Beaconit și backend-ul Beaconit;
Beaconit Plugin: 

 

Aplicatie software dezvoltată și utilizată de Furnizor și care este integrată în aplicația clientului, ceea ce face ca Serviciul să fie disponibil;

 

 

Serviciu:

 

Serviciul pe care Furnizorul îl furnizează Clientului, așa cum este descris în Art. 2.1 din prezentele Conditii Generale;
Furnizor:

 

Innovative Media Production srl., cunoscuta deasemenea sub numele Beaconit, cu sediul in Ilfov, Chiajna, 39bis, Rezervelor street;

 

Actualizare:

 

o versiune modificată a platformei Beaconit, în care se repară o defecțiune sau o defecțiune sau funcționalitatea este îmbunătățită;

 

Imbunatatire:

 

o noua versiune a Platformei Beaconit, ca urmare a extinderii si / sau imbunatatirii caracteristicilor existente si / sau a adaugarii unor noi functionalitati;

 

Utilizator tablou de bord: o persoană fizică, fie un angajat al Clientului, fie o persoană desemnată de Client, căreia i se permite să aibă dreptul de a accesa și de a folosi (părți) Serviciul;

 

Articolul 2: Serviciul

2.1 Serviciul constă în punerea la dispoziție a Platformei Beaconit, care permite Clientului să creeze și să gestioneze campanii de marketing. Clientul va putea să creeze și să gestioneze aceste campanii prin tabloul de bord Beaconit, stabilind campanii de notificări, Geofences și / sau link-uri Geotriggers sau Beacons (sau ambele) acestora, pentru a creste implicarea utilizatorilor aplicației cu mesaje foarte relevante, spre exemplu prin trimiterea unei notificări bazate pe locație. Mai mult, informațiile despre utilizatorii de aplicații vor fi puse la dispoziția clientului prin tabloul de bord Beaconit în scopuri analitice și / sau retintire. Serviciul va fi disponibil pentru Client prin integrarea Plugin-urilor Beaconit puse la dispozitie de Furnizor în aplicație pentru comunicarea dintre Beaconit Backend și Aplicatie.

2.2 Domeniul de utilizare a Serviciilor este determinat de alegerea Clientului pentru tipul de abonament. Opțiunile sunt disponibile pe: https://www.beaconit.ro/en/subscriptions/

 

2.3 Furnizorul va face tot posibilul pentru a se asigura că Serviciul este furnizat la parametri de functionare corecta. Cu excepția cazului în care sa convenit în mod expres în scris, Serviciul furnizorului este efectuat pe baza angajamentului de a depune cele mai bune eforturi ca acesta sa functioneze corespunzator.

2.4 Pentru a utiliza serviciul și tabloului de bord clientul si/sau utilizatorul au nevoie de un cont. Clientul poate crea conturi pentru utilizatorii de tablouri de bord.

2.5 Clientul sau utilizatorul tabloului de bord este responsabil personal pentru confidențialitatea datelor de conectare pentru contul său. Imediat ce Clientul sau Utilizatorul tabloului de bord cunoaște sau suspectează că datele sale de conectare au intrat în mâinile unor persoane neautorizate el trebuie să notifice imediat Furnizorul, fără a aduce atingere angajamentelor sale de a lua măsuri eficiente imediate, cum ar fi modificând detaliile de conectare. Clientul acceptă și este de acord că Clientul este în orice moment responsabil și raspunzator pentru utilizarea Serviciului de către terți prin intermediul Contului. Clientul despagubeste Furnizorul de toate daunele si costurile care decurg din si / sau legate de utilizarea Serviciilor, prin Cont, de catre terti.

2.6 Clientul este responsabil și răspunzător pentru orice utilizare a Serviciului de către Utilizatorii de tablouri de bord și garantează că utilizatorii de tablouri de bord respectă prevederile Acordului.

2.7 Furnizorul poate modifica conținutul sau amploarea Serviciului, inclusiv Platforma Beaconit, sau poate continua implementarea Serviciului si Platformei Beaconit cu o versiune actualizată a platformei Beaconit. Furnizorul va informa Clientul despre acest lucru cât mai repede posibil. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres în scris, Furnizorul nu este obligat să mențină, să modifice sau să adauge anumite caracteristici specificate de Client sau funcții ale Platformei.

2.8 Clientul nu este obligat să instaleze o actualizare a Platformei de servicii și / sau Beaconit. Cu toate acestea, Clientul nu va mai putea să utilizeze pe deplin Serviciul și / sau Platforma Beaconit. În cazul în care Clientul nu este disponibil în momentul eliberării, Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de neîndeplinire a obligațiilor, întreruperi sau defecțiuni, iar Clientul despăgubește și deține furnizorul în mod inofensiv în această privință.

2.9 Furnizorul poate dezafecta integral sau parțial (temporar) Platforma Service și Beaconit și / sau poate limita utilizarea acestora dacă consideră că acest lucru este necesar, de exemplu pentru întreținerea preventivă, corectivă sau adaptivă a platformei Beaconit. Furnizorul va informa Clientul cât mai curând posibil, dar nu mai puțin de cinci (5) zile lucrătoare înainte de o inaccesibilitate (temporară) totala sau partiala a utilizării Serviciului. În cazul unei situații de urgență care necesită încetarea sau limitarea imediat a Serviciului, Furnizorul va informa Clientul cât de repede posibil.

Articolul 3: Responsabilitatile Clientului

3.1 Funcționarea adecvată a Serviciului și platformei Beaconit depinde de integrarea plugin-ului Beaconit în aplicație și de introducerea Geofences, Geotriggers și Beacons, precum și alte servicii precum Notificări bazate pe locație și alte date din tabloul de bord Beaconit. Clientul este responsabil pentru integrarea corectă a pluginului Beaconit și gestionarea datelor.

3.2 Clientul poate achiziționa date și / sau informații privind utilizatorii de aplicații în timpul utilizării serviciului. Clientul este responsabil pentru procesarea legală a datelor cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările privind confidențialitatea aplicabile, inclusiv cu datele personale pe care Clientul le obține în legătură cu Serviciul.

3.3 Părțile sunt de acord că, în măsura în care Furnizorul procesează date personale asupra utilizatorilor de aplicații, Furnizorul este considerat procesator în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal (“PDPA”) și Clientul ca operator. Furnizorul va procesa numai datele personale ale utilizatorilor de aplicații la cererea și în numele clientului pentru a face serviciul disponibil. În măsura în care este necesar și posibil din punct de vedere tehnic, Furnizorul va coopera cu Clientul în îndeplinirea angajamentelor sale în conformitate cu PDPA. Cheltuielile aferente acestei colaborari vor fi raspunzatoare fata de Client.

3.4 Clientului și utilizatorului de tabloul de bord nu li se permite:

 1. utilizați Serviciul cu un dispozitiv (mobil) care conține viruși, cai troieni, viermi, boti sau alte programe capabile să dăuneze, să dezactiveze sau să elimine Serviciul sau Platforma Beaconit
 2. să vândă, să închirieze sau să pună la dispoziție (accesul la) Serviciul părților externe sau să furnizeze altor părți terțe accesul la Serviciu, cu excepția cazului în care se convine altfel;
 3. utilizați Serviciul pentru a trimite mesaje comerciale, non-profit sau caritabile nesolicitate, încălcând reglementările relevante privind trimiterea mesajelor spam;
 4. utilizați Serviciul pentru a trimite mesaje care încalcă regulamentele relevante, inclusiv politicile Apple și / sau Google;
 5. să utilizați Serviciul într-un mod care poate dăuna intereselor sau reputației Furnizorului
 6. să facă date disponibile și / sau să trimită notificări bazate pe locație sau alte notificări, de exemplu prin e-mail, care sunt discriminative, înșelătoare, incorecte sau discursuri de ură sau care nu sunt adecvate în alt mod sau care conțin viruși, cai troieni, viermi, la discreția furnizorului. Furnizorul își rezervă dreptul, fără o notificare prealabilă, de a abroga, modifica, refuza și / sau elimina datele, în cazul în care acest lucru este necesar în opinia furnizorului, fără ca acest fapt să conducă la nicio răspundere.

Articolul 4: Garantii si despagubiri

4.1 Orice utilizare a Serviciului, inclusiv toate informațiile sau rezultatele care decurg din utilizarea Serviciului  se fac pe cheltuiala și riscul Clientului. Furnizorul nu este responsabil pentru orice rezultate față de Client cu privire la utilizarea Serviciului de către Client . Clientul este responsabil pentru toate notificările, cum ar fi notificările bazate pe locație trimise prin intermediul Serviciului. Furnizorul nu este raspunzator pentru nici o pierdere, daune, defecte, inexactitate si / sau incompletenta datelor, beaconilor, aplicatiei sau orice alte informatii.

4.2 Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, Furnizorul nu garantează că Serviciul, inclusiv Platforma Beaconit, este întotdeauna accesibil fără întreruperi sau defecțiuni. Defecțiunile din Platforma Service și Beaconit pot rezulta din, dar nu se limitează la, defecțiuni la internet și / sau defecțiuni la conexiunile telefonice și / sau atacuri DDoS și / sau viruși și / sau alte defecțiuni. Furnizorul nu este în niciun caz răspunzător față de Client pentru daunele rezultate din sau din cauza indisponibilității (temporare) a eșecului (temporar) al Serviciului.

4.3 Clientul înțelege și acceptă faptul că Furnizorul nu este responsabil pentru utilizatorii de aplicații și utilizarea aplicației, inclusiv a Plugin-ului Beaconit. Clientul despăgubește Furnizorul referitor la toate daunele și cheltuielile rezultate din revendicări în această privință.

4.4 Furnizorul nu este responsabil pentru achiziționarea și / sau buna funcționare a infrastructurii clientului sau a părților externe, inclusiv a utilizatorilor de aplicații. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru daune sau cheltuieli rezultate din, dar fără a se limita la, erorile de transmisie, defecțiunile sau indisponibilitatea computerului, a datelor sau a telecomunicațiilor, inclusiv a internetului.

4.5 Clientul garantează că acesta sau utilizatorii sai a tabloului de bord nu vor utiliza Serviciul, Platforma Beaconit și / sau datele, precum și toate celelalte aspecte legate de utilizarea Serviciului într-un mod care:

 1. încalcă drepturile furnizorului sau ale oricărei terțe părți, incluzând, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală și / sau drepturile privind protecția vieții private a utilizatorilor de aplicații;
 2. este contrară legilor și reglementărilor aplicabile
 3. este contradictorie oricărei dispoziții din Condițiile generale.

4.6 Clientul despagubeste Furnizorul impotriva oricarei reclamatii si daune-interese tertilor, declarand ca informatiile solicitate de Client prin utilizarea Serviciului sunt ilegale si / sau in vreun fel incalca drepturile tertilor.

Articolul 5: Preturi si abonament

5.1 Serviciul este disponibil Clientului contra plată. Furnizorul își oferă Serviciul în conformitate cu un abonament; detalii despre acestea sunt disponibile pe https://www.beaconit.ro/en/subscriptions/ . Utilizarea Serviciului și taxele aferente acestuia depind de alegerea de către Client a tipului de abonament. Clientul poate solicita o propunere de taxă prin completarea formularului online disponibil pe site-ul Furnizorului.

 

5.2 Furnizorul are dreptul să ajusteze prețurile curente în scris după o perioadă de preaviz de doua luni. Dacă Clientul nu este de acord cu o astfel de ajustare, Clientul are dreptul, în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea ajustării, să rezilieze Acordul în scris, înainte de data la care ajustarea va intra în vigoare.

5.3 Clientul are posibilitatea de a-și modifica abonamentul.

5.4 În cazul plăților prin carduri de credit, Furnizorul are dreptul să debiteze automat taxele convenite lunar în avans de pe cardul de credit al Clientului. În cazul în care plata nu reușește, Furnizorul va trimite Clientului o notificare de neplată. În cazul în care Clientul rămâne în incapacitate de plată după primirea notificării a treia și ultima a plății neachitate, Furnizorul are dreptul să blocheze accesul la Cont și să suspende Serviciul până când plata nu a fost efectuată în întregime, fără a deveni răspunzătoare față de Client sau de alți terti.

5.5 Plățile pe bază de factură trebuie efectuate în termen de cincisprezece (15) zile de la data facturii, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. În cazul în care, după expirarea acestei perioade, Furnizorul nu a primit încă plata integrală, Clientul este imediat în incapacitate de plată, fără ca preavizul și notificarea de neplată să fie necesare. Din momentul neîndeplinirii obligațiilor, Clientul datorează dobânzi egale cu interesele comerciale legale.

5.6 În cazul în care Clientul, după reamintirea notificării de neîndeplinire a obligațiilor, continuă să rămână în incapacitate de plată, Furnizorul poate înainta cererea pentru acțiuni ulterioare. În acest caz, toate costurile suportate de Furnizor, cum ar fi cheltuielile de judecată și cheltuielile extrajudiciare și juridice, inclusiv cheltuielile pentru asistență juridică, executorii judecătorești și agențiile de colectare, efectuate în legătură cu întârzierea efectuării plăților, sunt răspunzătoare față de Client. Furnizorul este, de asemenea, îndreptățit să suspende Serviciul fără notificare până la plată, inclusiv dobânzile și alte costuri suportate pentru primirea plății.

5.7 Plângerile privind plățile și / sau facturile și / sau Serviciul nu suspendă obligațiile de plată ale Clientului.

Articolul 6: Drepturile de proprietate intelectuala

6.1 Drepturile de proprietate intelectuală referitoare la Serviciu, inclusiv Platforma Beaconit, precum și toate specificațiile și manualele referitoare la Serviciu și Platforma Beaconit, precum și informațiile sunt deținute de Furnizor. Nimic din aceste Condiții Generale nu are drept scop să determine transferul drepturilor de proprietate intelectuală către Client.

6.2 Toate drepturile de proprietate intelectuală în ceea ce privește aplicația, datele și / sau baza de date a clientului la utilizarea serviciului rămân la furnizor. Furnizorul acordă Clientului o licență de utilizare a aplicației, datelor și / sau bazei de date, atât cât este necesar pentru furnizarea serviciului și pentru durata acordului.

6.3 În cazul în care Clientul își îndeplinește pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Acordului și al Condițiilor Generale, Furnizorul acordă Clientului pe întreaga durată a Acordului un drept limitat, personal, revocabil, neexclusiv, fără sub-licențiere și netransferabil la ( i) să obțină acces la Platforma Beaconit și să utilizeze serviciul și informațiile, inclusiv pentru scopuri interne de afaceri și în conformitate cu scopul pentru care Clientul a primit informațiile și (ii) să integreze Plugin-ul Beaconit în aplicație, în conformitate cu prevederile în prezentele Condiții Generale.

6.4 In măsura în care acest lucru este permis de lege, nu puteți reproduce sau decompila platforma Beaconit sau nu puteți aplica tehnologie inversă. Mai mult, nu este permisă îndepărtarea și / sau eludarea măsurilor de securitate sau a limitărilor tehnice (de utilizare) a Serviciului și / sau a platformei Beaconit.

6.5 Furnizorului acordă Clientului dreptul de a utiliza, pe durata Acordului, numele, marca și / sau sigla Furnizorului, precum și să furnizeze informații privind utilizarea Serviciului de către Client pe site-ul Furnizorului și pentru promovare al Serviciului.

6.6 Furnizorul nu este obligat să furnizeze Clientului un transportator fizic pentru a furniza Serviciul și pentru a pune la dispoziție Platforma Beaconit.

Articolul 7: Durata and terminarea acordului

7.1 Acordul este încheiat pentru perioada menționată în acord. După expirarea duratei inițiale, acordul este reînnoit automat în perioade ulterioare de minim o luna sau dupa caz un an, cu excepția cazului în care Furnizorul sau Clientul reziliază Acordul în scris, cu respectarea termenului de preaviz menționat în Contract înainte de expirarea perioadei inițiale sau de reînnoire termen.

7.2 Dacă Furnizorul consideră că Clientul a încălcat drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului sau confidențialitatea Utilizatorilor de aplicație, incluzând, dar fără a se limita la, încălcarea articolelor 3 și 6 din prezentele Condiții Generale, Furnizorul își rezervă dreptul , fără nicio notificare și fără nicio răspundere pentru daune, să rezilieze Acordul cu efect imediat, fără a aduce atingere drepturilor Furnizorului de a lua măsuri suplimentare și / sau dreptul său de a solicita despăgubiri.

7.3 Clientul are dreptul să înceteze utilizarea Serviciului cu efect imediat și să rezilieze Contractul fără a fi tras la răspundere pentru eventualele daune în cazul în care Furnizorul este reținut să furnizeze Serviciul datorită legilor și reglementărilor aplicabile.

7.4 Fiecare parte are dreptul să rezilieze Contractul integral sau parțial în caz de insolvabilitate sau suspendare a plății celeilalte părți, precum și în cazul în care o parte își încetează activitatea sau lichidează societatea.

7.5 În cazul rezilierii acordului de catre Client, din orice motiv, Furnizorul care a furnizat deja și / sau a efectuat acest lucru nu poate fi revocat. Plățile pe care Furnizorul le-a facturat înainte de încetare, cu privire la utilizarea Serviciului, rămân datorate și sunt imediat datorate și de plătit.

7.6 La terminarea Acordului, din orice motiv, dreptul Clientului de a utiliza Serviciul și Platforma Beaconit expiră imediat și accesul la Cont este imediat refuzat. Clientul nu este obligat să elimine aplicația Beaconit Plugin din aplicație. Furnizorul va face datele și / sau baza de date inactive. Furnizorul nu este obligat să furnizeze și nici să convertească date sau alte informații Clientului după terminarea Contractului.

Articolul 8: Responsabilitati

8.1 Răspunderea totală a Furnizorului cauzată de neîndeplinirea Contractului, a unui act ilegal sau a oricărui alt act pe an calendaristic se limitează exclusiv la compensarea daunelor directe și cu o valoare maximă a taxei totale negociate (ex. TVA) pentru un an . În nici un caz, răspunderea totală, agregată și cumulată a Furnizorului, pentru daune directe, din orice motiv,nu poate depăși suma de 1.000 $ (o mie de dolari SUA).

8.2 Prejudiciile directe înseamnă dar nu numai:

 1. distrugerea proprietatii;
 2. cheltuielile rezonabile pe care ar trebui să le suporte pentru a face performanța Furnizorului conformă cu Acordul, cu excepția cazului în care Contractul este anulat de dvs.;
 3. cheltuielile rezonabile efectuate de dvs. pentru a determina cauza și amploarea prejudiciului, în măsura în care determinarea se referă la daune directe;
 4. cheltuielile rezonabile suportate pentru a preveni sau a atenua daunele, în măsura în care acestea se referă la daune directe.

8.3 Răspunderea Furnizorului pentru orice alte daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune indirecte, pierderi consecutive, pierderi de profit, pierderi de economii, fond comercial redus, daune rezultate din stagnare, daune rezultate din pretențiile clienților cu privire la utilizarea chestiunilor specificate de Client, materiale sau software ale terților și daune legate de utilizarea subcontractanților prescrise de către Client Furnizorului. Răspunderea furnizorului pentru mutilarea, distrugerea sau pierderea datelor sau a documentelor este de asemenea exclusă.

8.4 Excluderile și limitările răspunderii furnizorului, așa cum este descris în paragrafele anterioare ale prezentului articol, lăsă celelalte excluderi și limitări ale răspunderii furnizorului în temeiul prezentului acord neafectate.

8.5 Restricțiile menționate în paragrafele anterioare ale prezentului articol vor expira dacă și în măsura în care prejudiciul este rezultatul unei neglijențe intenționate din partea furnizorului sau a managerilor săi (“acțiuni proprii”).

8.6 O condiție prealabilă pentru apariția oricărui drept la compensare rămâne că Clientul va raporta Furnizorului daunele în scris cât mai curând posibil. Orice cerere de despăgubire împotriva Furnizorului expiră după douăsprezece luni de la data declanșării cererii.

Articolul 9: Altele

9.1 Aplicabilitatea oricăror termeni și condiții ale Clientului este exclusă în mod specific.

9.2 Abaterile și completările la aceste Condiții Generale sunt valabile doar dacă sunt convenite în scris între părți.

9.3 Clientului nu i se permite să transfere niciun drept de la un Contract încheiat cu Furnizorul către terți, fără acordul prealabil scris al Furnizorului. Acest consimțământ nu va fi reținut din motive nerezonabile.

9.4 Furnizorul are dreptul să transfere integral sau parțial prestarea serviciului către o terță parte sau să implice terțe părți în executarea Contractului.

9.5 Acordurile dintre Furnizor și Client sunt reglementate de legea română..

9.6 În măsura în care normele naționale sau internaționale de drept nu prescriu altfel ca obligatoriu, orice litigii care apar sau sunt legate de Acordurile încheiate în baza prezentelor Condiții Generale sau care decurg din acestea vor fi prezentate numai instanței competente din București.

Back To Top